RDW erkenning voor alle APK keuringen logisch natuurlijk

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een begrip in Nederland. De keuring bevordert de verkeersveiligheid en beschermt het milieu. Zo wordt er bij de APK onder meer gekeken naar de remmen, de wielophanging en de verlichting. Het uitvoeren van een APK is voorbehouden aan garages die hiervoor een erkenning van de RDW hebben.

Als eerste in onze regio heeft Baetsen de RDW erkenning ontvangen voor het uitvoeren van zowel APK 1, APK 2 als APK 3. APK 1 betreft de zware voertuigen, APK 2 de personenauto’s en APK 3 is de keuring voor land- en bosbouwtrekkers. Vanaf januari 2021 moet deze laatste categorie ook geregistreerd worden bij de RDW en volgt er een verplichte APK keuring voor deze trekkers.

Ons team van ervaren monteurs is opgeleid om de keuringen van alle voertuigen snel en efficiënt uit te voeren in lijn met de wettelijke veiligheids- en milieueisen. Deze erkenning van het RDW laat zien dat Baetsen beschikt over de juiste materialen en kennis om ook uw voertuig te keuren.