Particulieren

Voor u als particulier is Baetsen een toegankelijke partij voor praktische diensten. Wij werken mét mensen vóór mensen. Dit betekent dat we u graag persoonlijk van dienst zijn zonder omslachtige procedures.

U kunt bij ons terecht als u

  • Afval wilt laten afvoeren
  • Afval zelf naar ons wilt afvoeren
  • Containers wilt huren
  • Een kraan wilt huren
  • Transport wilt laten uitvoeren
  • Bouwstoffen nodig hebt
  • Grond- en/of sloopwerken wilt laten uitvoeren

Vanzelfsprekend kunt u ook verschillende diensten laten combineren, waarbij wij voor een nauwkeurige afstemming tussen deze diensten zorgen, zodat uw opdracht snel en goed wordt uitgevoerd. Graag zijn wij u van dienst in advies en uitvoering. Uw wens is onze uitdaging!