Welkom

Welkom bij de Baetsen-Groep, een Brabants familiebedrijf dat midden in de maatschappij staat. Als onderneming voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de regio waarin we gevestigd zijn en samenwerking met al onze stakeholders. Daarom laten wij graag zien op welke wijze we invulling geven aan People, Planet & Profit. Op deze website kunt u ons online MVO-jaarverslag over 2017 lezen. De Baetsen-Groep wenst u veel leesplezier en een aangename kennismaking met ons bedrijf. En als u samen met ons maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen: laat het weten!

Voorwoord

Met veel energie en passie hebben we in 2017 invulling gegeven aan onze missie, visie en strategie. Altijd fijn om weer te werken aan de toekomst. In onze toekomst is meer en meer ruimte voor MVO en duurzaamheid. Simpelweg omdat we als echt Brabants familiebedrijf daarin geloven. We hebben weer stappen gezet op het gebied van recyclen. Eén van onze kernactiviteiten waarbij we blijven innoveren om meer en meer grondstoffen te verkrijgen uit de aangeleverde stromen. Daarnaast investeren we voortdurend in onze gebouwen, terreinen en installaties om de veiligheid en gezondheid naar een hoger plan te tillen en potentiële overlast voor de omgeving te minimaliseren.

 

Ook op het gebied van energieverbruik zitten we niet stil. We gaan door met investeren in zuinige middelen en het terugdringen van de uitstoot. Zo hebben we meerdere machines geëlektrificeerd, is geïnvesteerd in EURO 6-vrachtauto’s, is een plan om zonnepanelen te plaatsen goedgekeurd en zijn er proeven met een waterstofvrachtauto gaande. Dit laatste vinden wij nog de mooiste ontwikkeling. Wanneer er louter water uit de uitlaat van een vrachtauto komt, zijn we op de goede weg. Daarom blijven we hiermee pionieren.

Investeren in middelen is belangrijk, maar onze mensen blijven het belangrijkste. Reden waarom we op gebied van veiligheid en gezondheid sinds 2017 concrete stappen zetten. Niet dat we het slecht deden, maar nieuwe inzichten en mogelijkheden bieden ons de kans om het nog beter te doen. Zo hebben we de sorteerlijnen veiliger gemaakt, zijn ergonomische middelen ingezet en behaalden we het PSO-certificaat.

 

We hopen dat met ons nog vele andere bedrijven dezelfde insteek kiezen voor MVO. Daarbij staan we open voor elke vorm van duurzame samenwerking.

 

 

Namens de Baetsen-Groep,

Ton François en Hans van Roosmalen