Welkom

Welkom bij de  Baetsen-Groep, een Brabants familiebedrijf dat midden in de maatschappij staat. Als onderneming voelen wij ons verantwoordelijk voor ons handelen ten opzichte van onze omgeving. Daarom laten wij graag zien hoe we werken en waarom we dat doen. Jaarlijks presenteren wij een jaarverslag dat inzicht geeft in hoe wij vormgeven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op deze website kunt u ons online verslag over 2015 lezen. De Baetsen-Groep wenst u veel leesplezier en een aangename kennismaking met ons bedrijf!

Voorwoord

De Baetsen-Groep kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2015. Een jaar van grote interne verandering waarbij wij zeer hard voor onze klanten hebben gewerkt. Zakelijk gezien geeft 2015 alle reden tot tevredenheid: alle bedrijfsonderdelen van de Baetsen-Groep zijn stevig gegroeid. Binnen onze organisatie zitten de goede mensen op de goede plek, wat heeft geleid tot groei van zowel omzet als resultaat. Het geeft vertrouwen voor de toekomst dat de Baetsen-Groep nog altijd, en steeds meer, het vertrouwen krijgt van veel loyale klanten waarmee duurzaam zaken worden gedaan.

 

2015 was ook een jaar waarin we ‘naar binnen’ hebben gekeken en onze organisatie onder de loep hebben genomen. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn met hoogwaardige dienstverlening en service, streeft de Baetsen-Groep naar een continue verbetering van de organisatie. Om die reden is verkoop gedecentraliseerd in de werkmaatschappijen en is een traject gestart dat leidt tot de samenvoeging van enkele werkmaatschappijen in 2016. Behalve  onze klanten, profiteren onze eigen medewerkers van een soepelere bedrijfsvoering.

 

 

Namens de Baetsen-Groep,

Peter Lamers

Ted Kees

Hans van Roosmalen

Arijan Sauer

De Baetsen-Groep is sterk verbonden met de maatschappij en werkt dagelijks met oog voor alle belanghebbenden, waaronder klanten, eigen medewerkers, de omgeving en het milieu. Daarbij ligt sinds jaar en dag veel nadruk op duurzaamheid. Maar ook het thema veiligheid krijgt altijd veel aandacht. Een mooi wapenfeit op dit gebied is de behaalde certificering VCA Petrochemie voor onze kraanverhuur-activiteiten.

 

Als resultaatgerichte organisatie, willen we met onze aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concrete resultaten boeken. Maar we willen ook zorg besteden aan de weg die naar deze resultaten moet leiden. Daarbij staat transparantie centraal. Eerlijk zaken doen, betekent inzicht geven in activiteiten en resultaten, maar ook in bijvoorbeeld plannen en drijfveren. Dat doen we onder andere met dit MVO-jaarverslag 2015.

 

We wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om eventuele vragen of opmerkingen naar ons door te sturen. U kunt dit doen via het e-mailadres communicatie@baetsen.com.