Gemeenten

Voor gemeenten is Baetsen een betrouwbare partner in afvalinzameling, beheer van milieustraten en gladheidsbeheersing. Door zorgvuldige afstemming op de wensen van een specifieke gemeente en naadloze aansluiting van onze diverse divisies onderling kunnen wij gemeenten volledig ontzorgen.

Gemeenten kennen in Baetsen een partner die grensverleggend is op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen worden veel reststromen gerecycled, maar ook worden voor inzameling van huisvuil sinds 2010 voornamelijk voertuigen ingezet die rijden op groen gas. Deze rijden 100% CO2-neutraal. Kwaliteit en duurzaamheid gaan bij Baetsen hand in hand.

 

Download de leaflet Gemeentelijke dienstverlening