30-08-2017 Brand bij Baetsen Recycling in Son snel onder controle

Op dinsdag 29 augustus 2017 is bij Baetsen Recycling in Son brand ontstaan in zogenaamd ‘residu’ van bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk restafval. De brand werd rond 21.20u geconstateerd door eigen medewerkers, waarna de brandweer snel ter plaatse was. Gezien de omvang van het terrein en conform veiligheidsprotocol rukte de brandweer met groot materieel uit, waarna omstreeks 1.00u de brand onder controle was. Vervolgens werd nog tot 7.00u nageblust. De brandweer heeft bevestigd dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook zijn er geen fysieke gevolgen voor mensen in de vorm van letsel en het terrein en materieel zijn ongehavend. Enkel de partij residu moet als verloren worden beschouwd.

 

Oorzaak

Op het terrein van Baetsen in Son worden sorteer- en recyclingwerkzaamheden uitgevoerd om uit diverse afvalstromen waardevolle grondstoffen terug te winnen. De partij afval die vlam vatte, betrof materiaal dat niet geschikt was voor hergebruik en bestemd was om afgevoerd te worden naar de afvalverbrandingsinstallatie. Deze partij lag in een afzonderlijk vak met betonnen scheidingswanden, waardoor overige materialen op het terrein buiten bereik van de brand bleven. Het betreffende vak heeft een omvang van circa 30 bij 15 meter. Hoewel slechts een beperkt deel van het in dit vak opgeslagen afval brandde, richtten de blusactiviteiten zich op deze gehele partij. De brandweer heeft geen specifieke oorzaak van de brand kunnen vaststellen.

 

Preventie

Het innemen, sorteren en recyclen van reststromen bij Baetsen gebeurt onder diverse wettelijke vergunningen. Conform deze vergunningen dient Baetsen aan tal van veiligheidseisen te voldoen, waarop door externe toezichthouders regelmatig wordt getoetst. Bij de inrichting van het terrein heeft Baetsen in samenspraak met brandweer en gemeente tal van veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder sprinklerinstallaties, zowel in de binnenruimtes als op het buitenterrein. Ook is ervoor gekozen om eigen waterpompen aan te leggen, zodat de brandweer altijd probleemloos van water kan worden voorzien.

 

Maatschappelijke rol met beheersbaar risico

Gezien de omvang van het terrein en de aanwezige materialen wordt brand bij Baetsen, ongeacht de daadwerkelijke omvang, door de brandweer altijd als ‘zeer groot’ gekwalificeerd. Voor de buitenwereld lijkt het daardoor wellicht ernstiger dan het daadwerkelijk is, maar het zorgt er wel voor dat ieder risico, hoe klein ook, serieus wordt genomen.
Baetsen is zich zeer bewust van de risico’s die het recyclingvak met zich meebrengt en maakt zich er sterk voor om in het belang van de omgeving, de eigen medewerkers en alle overige belanghebbenden veilig te werken. Dankzij genoemde preventieve maatregelen en adequaat optreden van de brandweer en onze eigen medewerkers, zijn tot op heden verschillende incidenten altijd snel onder controle gebracht. Mede daardoor kunnen deze recyclingwerkzaamheden waar de Nederlandse maatschappij van afhankelijk is, op een veilige wijze, met beheersbare risico’s, worden voortgezet.

 

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u een e-mail sturen naar communicatie@baetsen.com