27-06-2017 Ons MVO-jaarverslag 2016 is gepubliceerd!

De Baetsen-Groep hecht grote waarde aan ondernemen met oog en hart voor de omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bestaat niet alleen uit het nemen van maatregels, het werken volgens procedures en het behalen van de nodige certificaten. Het gaat ook om transparantie: heeft de omgeving ook inzicht in hoe de organisatie werkt?

 

MVO-jaarverslag 2016 Baetsen-Groep


Met de jaarlijkse publicatie van een MVO-jaarverslag streeft de Baetsen-Groep naar die transparantie. In het zojuist gepubliceerde MVO-jaarverslag over 2016 kunt u lezen hoe Baetsen invulling heeft gegeven aan de aspecten Mens, Ontwikkeling en Samenleving in het afgelopen jaar, maar ook welke doelen wij onszelf stellen voor de toekomst.

 

Wij nodigen iedereen die geïnteresseerd is van harte uit om dit MVO-jaarverslag te lezen. Hebt u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag via het mailadres communicatie@baetsen.com!

 

LEES HET MVO-JAARVERSLAG 2016 HIER