27-03-2017 Baetsen ondertekent ‘Convenant Duurzaam Beton’

Op 24 maart heeft Baetsen, samen met 23 andere ondernemingen, het ‘Convenant Duurzaam Beton’ ondertekend. Dit convenant heeft als doel het hoogwaardig hergebruik van bouwstoffen te verhogen en CO2-uitstoot te verlagen. Het is dan ook gericht op het duurzaam en circulair aanbesteden van wegen en gebouwen in Tilburg. De ondertekenaars geven door ondertekening van dit convenant aan zich in de periode 2017-2020 actief in te zetten voor uitvoering van deze duurzame maatregelen.

 

Baetsen ondertekent Betonconvenant

 

Op http://www.betonketen.nl/nieuws/66 is een uitgebreider artikel te lezen over de ondertekening van dit convenant. Tevens is op deze website meer te lezen over toepassing van CO2-arm en circulair beton.