06-04-2016 Nieuwe shredder voor Baetsen Recycling

Recentelijk heeft Baetsen Recycling op locatie Son een nieuwe shredder in gebruik genomen, de Tana Shark 440 DT-eco. Deze shredder op rups wordt ingezet in het sorteerproces van bouw- en sloopafval. In de zomer van 2015 is een voorsorteertrommel geplaatst die de te grote elementen uit het bouw- en sloopafval filtert, zodat deze geen verstoring geven in het vervolg van het sorteertraject. Met de komst van de nieuwe Tana shredder kunnen deze te grote elementen worden verkleind, waarna deze materialen alsnog de sorteerinstallatie in kunnen. Met deze shredder kunnen we dus een groter deel van het afval sorteren, en is een grotere mate van recycling mogelijk. De Tana Shark helpt Baetsen dus in het bereiken van een nóg hoger niveau in duurzaam hergebruik van grondstoffen.