Droge componenten en PMD

Per 1 januari 2015 worden de Nederlandse gemeenten eigenaar van en dus verantwoordelijk voor het plasticafval dat er vrij komt. Dat vraagt om passende oplossingen voor het inzamelen en duurzaam hergebruiken van dit afval.


Inzameling en sorteren van plastic metalen en drankkartons

Baetsen is overtuigd van een substantieel hoger materiaalhergebruik van huishoudelijk afval wanneer nat en droog afval apart gehouden worden. Dit concept van aparte inzameling van zogemaamde droge componenten en natte componenten, waarbij deze materialen dus geen onderdeel meer uitmaken van het restafval, wordt al in de praktijk getest en maakt tot dusverre de verwachtingen waar. Met name de aanpak waarbij voor de droge componenten gekozen is voor de zogenaamde PMD-stroom, die bestaat uit plastic, metalen en drankkartons lijkt uitermate bruikbaar en effectief. De hoeveelheid ‘onbruikbaar’ restafval daalt sterk, en de PMD-materialen –die een groot aandeel leverden in het restafval- zijn nu praktisch geheel herbruikbaar.


Samenwerking Baetsen en Kunststof Hergebruik

In juni 2014 heeft Baetsen een intentieovereenkomst getekend tot samenwerking met Kunststof Hergebruik om samen Brabantse en Limburgse gemeenten de gewenste duurzame oplossing te bieden. Kunststof Hergebruik is sinds de start van de kunststof inzameling in 2008 de organisatie die zorg draagt voor de op- en overslag, de sortering en het hergebruik van het ingezamelde materiaal en doet dat op landelijke schaal in samenwerking met gemeenten.


Sorteerlijn

Baetsen voert voor diverse gemeenten in de regio sorteerproeven uit van verschillende droge componentenstromen, waaronder PMD en MD. Voor het sorteren van deze afvalstromen wordt de voormalige sorteerlijn voor bouw- en sloopafval gebruikt, waaraan enkele aanpassingen zijn gedaan. Het voornemen is om, wanneer voldoende gemeenten met Baetsen en Kunststof Hergebruik in zee willen, speciaal voor PMD een sorteerinstallatie te realiseren op de locatie Veldhoven.

In onderstaande Prezi en video wordt een impressie gegeven van het sorteerproces zoals dat op dit moment is ingericht op de voormalige sorteerlijn voor bouw- en sloopafval.

 

Voor meer informatie over inzamelen en sorteren van gemeentelijk PMD kunt u contact opnemen met Bart Hooijmaijers: +31 (0)40 - 205 44 40 .