Ketenaanpak

Ketenaanpak: duurzame totaaloplossing

 

Bij Baetsen kijken we naar het totaalplaatje. Uw klantwens staat bij ons centraal en met ons brede dienstenpakket kunnen wij u compleet ontzorgen. Tegelijk zetten wij ons in om de samenleving duurzamer te maken. Deze twee elementen worden optimaal gecombineerd in onze ketenaanpak, waarin verschillende schakels samen een sterke keten vormen.

Voor u als klant betekent onze ketenaanpak concreet: alle diensten uit ons pakket, zelfs wanneer het nodig blijkt deze extern te betrekken, grijpen als schakels in elkaar. U krijgt een krachtige, op maat gesneden totaaloplossing. Zo wordt u geheel ontzorgd!

Op het gebied van duurzaamheid betekent onze ketenaanpak twee dingen: in de eerste plaats  richten wij ons op het bevorderen van duurzaamheid in alle fasen of schakels in de levenscyclus van een product. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een duurzame samenleving alleen gerealiseerd kan worden door samenwerking: burgers, bedrijven en overheden, iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Baetsen geeft proactief invulling aan deze samenwerking en is voortdurend op zoek naar nieuwe ketenpartners. Gezamenlijk kunnen en moeten we de keten sluiten!

 

Ketensamenwerking in de praktijk

Dat samenwerking in de keten daadwerkelijk verschil maakt, is voor Baetsen in de praktijk al duidelijk gebleken.

In enkele Brabantse gemeenten heeft Baetsen de handen ineen geslagen met de gemeentelijke overheid, een kringlooporganisatie en een SW-bedrijf in een gezamenlijk streven naar een 'afvalloze samenleving'. Niet alleen wordt door de gecombineerde expertises en vaardigheden vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid, de aanpak levert ook waardevolle 'social return'. Een ander voorbeeld is de samenwerking met een dakpanproducent in het recyclen van betondakpannen tot grondstof voor nieuw beton.

In alle gevallen geldt dat 'het geheel groter is dan de optelsom der delen'. Samen bereik je meer!