Referentieprojecten

Baetsen verzorgt al meer dan 25 jaar aaneengesloten de afvalinzameling in de gemeente Veldhoven. De inzameling van gft- en restafval vindt bij laagbouw plaats met inzet van minicontainers. Bij hoogbouw wordt hiervoor gebruik gemaakt van verzamelcontainers van 1100 liter of ondergrondse containers.

Naast de inzameling van gft- en restafval worden ook oud papier en verpakkingskunststoffen huis aan huis ingezameld. Oud papier wordt samen met verenigingen ingezameld met inzet van minicontainersen. Bij de inzameling van verpakkingskunststof worden zakken gebruikt.

Op de nieuwe milieustraat verzorgt Baetsen het transport en de verwerking van alle afvalstromen. De exploitatie is in handen van Ergon met wie Baetsen nauw samenwerkt. Ook de afvalstromen van de gemeentewerf worden door Baetsen getransporteerd en verwerkt.

Baetsen heeft in haar missie en visie vastgelegd dat ze het milieu duurzaam wil ontlasten. De inzameling van de afvalstromen vindt plaats met voertuigen die rijden op biogas. Omdat Baetsen zich heeft toegelegd op recycling worden alle afvalstromen zoveel mogelijk hergebruikt. Alleen wanneer er geen toepassingen mogelijk zijn, wordt het residu verbrand met terugwinning van energie.

Baetsen is voor de gemeente een partner die ontzorgt en in overleg verbeteringen realiseert. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op financieel gebied of op het verminderen van de milieudruk. Veelal bieden verbeteringen zowel een financieel voordeel als een ontlasting van het milieu.