Grond- en sloopwerken

Wanneer u projecten wilt (laten uitvoeren) waarbinnen grond- en/of sloopwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, komt daar meer bij kijken dan eenvoudigweg aan de slag gaan.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een nauwkeurige inventarisatie van de projectomstandigheden met het oog op veiligheid en vrijkomende materialen en reststoffen helpt u en ons om te kiezen voor een goede aanpak.

Maatwerk

Ieder project is anders, en iedere opdrachtgever heeft zijn eigen specifieke wensen. Daarom leveren wij geen kant- en klaaroplossingen, maar stellen wij in overleg met u een op maat gemaakt plan op. Hierbij profiteert u van de veelzijdigheid van Baetsen: indien nodig sluiten de diensten van onze andere divisies van Baetsen moeiteloos op uw bouw- en sloopwerkzaamheden aan.

Veiligheid en kwaliteit

Baetsen hecht veel waarde aan veiligheid. Veiligheid voor het uitvoerend personeel, maar ook voor de omgeving van de projecten. Door frequente training van ons personeel, nauwkeurig onderhoud van ons materieel en naleving van veiligheidsprocedures en -regels waarborgen wij kwaliteit en veiligheid. Het door ons verkregen certificaat BRL SVMS-007 (Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen) geeft u en ons hierin een heldere norm. Meer informatie over deze beoordelingsrichtlijn vindt u op www.veiligslopen.nl of in onderstaand video.

 


Duurzame aanpak

Wij zijn overtuigd van de noodzaak om duurzaam te werken. Door zorgvuldige inzameling, scheiding, sortering en verwerking van reststromen kunnen we het verschil maken in uw grond- en sloopwerken. Zo worden bijvoorbeeld reststromen van beton bij ons verwerkt tot grondstoffen voor een nieuwe generatie ecobeton. Ook wordt sloopafval gezuiverd, gebroken en verwerkt tot granulaat, dat bijvoorbeeld in de wegenbouw wordt toegepast.
We gaan in onze divisie Bouwstoffen dus nog een stap verder dan wat we in onze divisie Recycling doen: we creëren een nieuw product. Met deze aanpak geven wij vorm aan de cradle-to-cradlefilosofie. Zo vindt u in Baetsen een duurzame partner voor uw grond- en sloopwerken!

 

Download de leaflet Sloop- en grondwerken