Duurzaamheid

"Stilstand is achteruitgang"

Als gemeente hecht u veel waarde aan duurzaamheid. En van uw dienstverleners verwacht u dat zij aansluiten bij uw waarden. In Baetsen treft u een partner waarvoor dit zeker geldt. Graag willen we u laten zien, welke inspanningen we al geleverd hebben, wat we al hebben bereikt en wat onze duurzame doelstellingen voor de toekomst zijn.

Aardgasvoertuigen

Baetsen zamelt bij de gemeenten Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Best, Veldhoven, Waalre en Geertruidenberg het restafval en GFT in en maakt hierbij gebruik van aardgasvoertuigen. De reductie in uitstoot van fijnstof en stikstofoxide die hierdoor behaald wordt, komt de volksgezondheid sterk ten goede. Inzet van aardgasvoertuigen als alternatief voor voertuigen met conventionele dieselmotoren is dus meer dan wenselijk!

 

Educatie

Baetsen streeft naar een afvalloze en schone samenleving. Binnen alle bedrijfsprocessen vindt men dit streven dan ook terug. Dit kunnen wij echter niet alleen en dus dient iedereen binnen onze samenleving hier zijn steentje aan bij te dragen. Wat is er dan mooier om te beginnen dit probleem van kind af aan meteen aan te pakken?! De jeugd heeft tenslotte de toekomst, zij zullen nog het langste gebruik maken van onze aardbol. Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan om een project op te zetten in de vorm van milieueducatie, om kinderen meer bewust te maken van hun invloed op afval en milieu.

Concreet houdt dit in dat wij tijdens de viering van ons 50-jarig jubileum geld hebben ingezameld om dit milieueducatieproject uit te kunnen werken. Hierbij hebben wij een bedrag van meer dan € 10.000,- ingezameld. Dit bedrag hebben we gebruikt om lesmateriaal te ontwikkelen en in te zetten op basisscholen, om scholieren op een ontspannen manier te informeren over natuur en milieu.
Op deze manier willen we deze kinderen bewust maken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu voor nu en in de toekomst, waarmee we weer een stapje dichter bij een afvalloze en schone samenleving komen.

 

Inmiddels hebben op diverse scholen lessen plaatsgevonden en hebben zowel kinderen als ouders en docenten positief gereageerd op dit initiatief. Prachtig om te zien hoe ook de volgende generatie oog krijgt voor een schone samenleving!

Dit milieueducatieproject zal de komende jaren verder worden uitgebouwd en wij nodigen u graag uit om de ontwikkelingen van dit project te blijven volgen op deze website. Tevens willen wij nogmaals onze relaties hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage tijdens ons 50-jarig jubileum waardoor wij dit project mogelijk kunnen maken!

Nieuwe investeringen

Om niet alleen op de weg innovatief en milieubewust aan het werk te zijn met onze aardgasvoertuigen, maar ook op onze eigen bedrijfsterreinen, heeft Baetsen Recycling Son onlangs een nieuwe overslagkraan in gebruik genomen. Het betreft hier een Liebherr 934C EW Litronic kraan op rupsen, welke volledig door elektriciteit wordt aangedreven. Dat wil zeggen dat er daadwerkelijk een stroomkabel aan de overslagkraan vast zit, die in het elektriciteitsnet wordt ingeplugd. Zo wordt er voor deze kraan geen fossiele brandstof meer gebruiken. Hierdoor dragen wij wederom ons steentje bij aan vermindering van zowel uitlaatgassen als geluidshinder.