Gladheidsbeheersing

Wij kunnen voor u de gladheidsbeheersing uitvoeren, zowel op diverse rijks-, provinciale als op gemeentelijke wegen. Het is van belang dat de gladheidsbeheersing goed georganiseerd is. Wanneer wij opkomende gladheid zien aankomen, reageren wij hier adequaat op door tijdig de gladheid te bestrijden.

Baetsen beschikt over eigen strooivoertuigen en een eigen voorraad strooizout. Zo kunnen wij onafhankelijk werken en snel reageren op onvoorziene omstandigheden.