Verwerking van afvalstromen

Grof huishoudelijk afval

Wij verwerken verschillende afvalstromen tot herbruikbare deelstromen. 60% van het grof huishoudelijk afval wordt door ons uitgesorteerd in grondstoffen, waarvan nieuwe producten worden vervaardigd. De overige 40% wordt verbrand met terugwinning van energie. Gemeenten ontvangen rapportages van het sorteerproces. Deze informatie kan bijdragen aan een eventuele aanpassing van het beleid.

Afvalhout

Wij verwerken het afvalhout tot grondstoffen voor de spaanplaatindustrie, energiecentrales en voor het slib indikkingsproces t.b.v. de verbrandingsindustrie.

Bouw- en sloopafval

Met onze sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval verwerken wij per jaar 200.000 ton afval. Uit dit sorteerproces komen 21 deelstromen welke weer geschikt zijn voor hergebruik door diverse afnemers. Enkele herbruikbare stromen zijn PVC, folie, tapijten, puin en afvalhout.

Puin

Wij beschikken over puinverwerkingsinstallaties, waardoor alle soorten puin en asfalt verwerkt kunnen worden tot granulaten in diverse afmetingen en gecertificeerde kwaliteiten.