Huishoudelijke afvalinzameling

In plaats van huishoudelijk afval spreken wij liever over reststromen. De meeste van deze stromen kunnen namelijk uitstekend worden hergebruikt. Voor het inzamelen van huishoudelijke reststromen zetten we anno 2012 voornamelijk voertuigen op (groen) aardgas in. Deze voertuigen rijden 100% CO2-neutraal.

 

 

Baetsen zamelt voor gemeenten onder andere de volgende reststromen in: GFT- en restafval, verpakkingskunststoffen, oud papier en karton, klein gevaarlijk afval, glas en textiel.