Certificeringen en waarborging kwaliteit

Kwaliteitscontrole

Wij beschikken over een uitgebreid laboratorium waar de productie van Baetsen regelmatig op de vereiste kwaliteit wordt gecontroleerd. Bovendien wordt het laboratorium regelmatig gecontroleerd door externe gecertificeerde laboratoria.

Granulatencertificeringen: KOMO

De granulaatproducten van Baetsen zijn BRL 2506 gecertificeerd. De BRL 2506 is de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor toeslagmateriaal in beton en recyclinggranulaat in de wegenbouw. Uit deze certificering blijkt wat de kwaliteit van het granulaat is.

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is bedoeld voor producenten met stationaire en/of mobiele breekinstallaties. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie.


In deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot:

  • De beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van steenachtige afvalstoffen.
  • De technische eigenschappen van recyclinggranulaten voor de betreffende toepassingen.
  • De milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van recyclinggranulaten in de betreffende toepassingen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.
  • De afgegeven certificaten hebben betrekking op de door de producent geleverde partijen.

 

Prestatieverklaringen

Onze bouw- en grondstoffen zijn voorzien van de sinds 1 juli 2013 verplichte prestatieverklaringen (ook wel Declaration of Performance of kortweg DoP genaamd) met CE-markering, wat staat voor Conformité Européenne. Deze verklaringen geven aan dat onze bouw- en grondstoffen voldoen aan de huidige regelgeving binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Veilig en milieukundig slopen (SVMS-007)

Het lijkt vanzelfsprekend: sloopwerk moet veilig en met aandacht voor het milieu gebeuren. Maar hoe garandeer je dat uitvoerders dit streven daadwerkelijk waarmaken? De beoordelingsrichtlijn SVMS-007 (Veilig en Milieukundig Slopen) stelt objectieve normen, en toetst uitvoerders hier kritisch op. Alleen wie daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoet, wordt volgens deze normen gecertificeerd.
Door de SVMS-007-certificering die Baetsen Bouwstoffen, Grond- en Sloopwerken mag voeren, kunt u erop vertrouwen dat ook uw project door ons veilig en met respect voor het milieu wordt uitgevoerd. En de periodieke hercertificering dwingt ons om voortdurend scherp te blijven!

 

Bekijk hier onze certificaten en prestatieverklaringen