Duurzaamheid

"Grondstoffen zijn eindig, daarom is recycling van groot belang"

Baetsen heeft in haar visie vastgelegd dat het milieu zoveel mogelijk moet worden ontzien door een duurzaam gebruik van grondstoffen. Hiervoor is ons uitgangspunt de "ladder van Lansink". Deze stelt dat men bij het ontdoen van afvalstoffen zo hoog mogelijk op de ladder moet acteren.

Ladder van Lansink

Baetsen geeft aan deze visie invulling door zoveel mogelijk boven aan de ladder te acteren. Indien mogelijk proberen we producten te hergebruiken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan streven we materiaalhergebruik na. Ladder van Lansink_BaetsenDit is zowel door bronscheiding als nascheiding te realiseren. Baetsen adviseert haar klanten over de voor hen meest ideale situatie. Dit advies geeft inzicht in financiële, operationele en milieutechnische consequenties.


Indien bronscheiding niet mogelijk of gewenst is, haalt Baetsen de afvalstromen ongesorteerd op en zorgen wij op een van onze locaties voor verdere verwerking. In onze lijnen wordt het ongesorteerde materiaal verwerkt tot circa 21 deelstromen.

Recycling

Van de meeste stromen worden weer grondstoffen gemaakt. Een aantal hiervan heeft Baetsen in eigen beheer. Zo verwerken wij puin tot granulaat wat wordt toegepast als funderingsmateriaal in de (wegen)bouw. Van zuiver beton maken we betongranulaat, dat wordt ingezet als toeslagmateriaal in beton. Dit betongranulaat dient als grindvervanger. Van sloophout maken wij zuivere houtsnippers welke als grondstof in de spaanplaatindustrie worden toegepast.


Reststromen uit ons sorteerproces die we niet zelf verwerken, gaan naar gespecialiseerde verwerkers die de reststromen verder bewerken tot grondstoffen. Mocht materiaalhergebruik niet mogelijk zijn dan gaat het residu naar een verbrandingsoven welke ingericht is voor het opwekken van energie.

De uitdaging van Baetsen Recycling is nieuw leven creëren van oude materialen. Waarom materialen verspillen als ze nog hergebruikt kunnen worden? Veel materialen zijn geschikt voor hergebruik daarom zijn wij zeer actief op het gebied van zoeken naar nieuwe innovatieve duurzame producten.