Houtrecycling

Met onze houtsorteerlijn verwerken wij jaarlijks 125.000 ton afvalhout.
Wij verwerken het afvalhout tot grondstoffen voor de spaanplaatindustrie, energiecentrales en voor het slib-indikkingproces t.b.v. de verbrandingsindustrie.

Deze grondstoffen bestaan uit houtsplinters en houtstof. Daarnaast komen uit het sorteerproces ook diverse overige monostromen tot stand, waaronder ijzer, bouw- en sloopafval. Zodoende worden er zeer hoogwaardige grondstoffen verkregen.

 

De houtrecyclinglijn van Baetsen levert een drietal eindproducten:

 

Download de leaflet Houtrecycling