Duurzaamheid

'Duurzaamheid is niet meer weg te denken in deze tijd'


Er is geen ontkomen aan dat we duurzaam en steeds duurzamer gaan opereren. Consumenten en bedrijven gaan steeds meer hun keuzes baseren op hoe een onderneming maatschappelijk verantwoord onderneemt. Deze trend sluit naadloos aan op onze duurzaamheidsfilosofie die zijn oorsprong al heeft in 1960. Onze oprichter Thieu Baetsen vond toen al dat de onderneming iets terug moest doen voor de samenleving waarin ze actief is.

In onze visie hebben wij onder meer vastgelegd dat we ons inzetten om het milieu te ontlasten door reststromen te scheiden en geschikt te maken voor hergebruik.Baetsen gebruikt 100% groene stroom! Daarnaast bevorderen we het welzijn van onze omgeving door de uitstoot van emissies te minimaliseren en zo veel mogelijk gebruik te maken van groene energiebronnen. De filosofie om duurzaam met onze omgeving om te gaan wordt door alle divisies van Baetsen onderschreven. We geven het vorm door Mens, Milieu en Materieel centraal te stellen bij het vaststellen van ons beleid en bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Al sinds jaren stelt Baetsen alles in het werk om te denken aan de huidige en toekomstige generaties. Zo heeft Baetsen haar milieuprestaties al een stuk verder ontwikkeld dan de wettelijke voorschriften. Baetsen levert maatwerk en klantgerichte producten en wil haar uitstekende en duurzame diensten waar mogelijk verder ontwikkelen. Ook levert Baetsen door milieueducatie op basisscholen een bijdrage aan bewustzijn van duurzaamheid bij aankomende generaties.

Om onze diensten op een correcte wijze uit te voeren, communiceert Baetsen op een proactieve en transparante wijze met de verschillende belanghebbende partijen. Economische groei is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van onze ambities op sociaal- en milieugebied. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat te investeren in nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu.

 

Wilt u verder lezen hoe Baetsen vorm geeft aan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het algemeen, lees het in onze jaarverslagen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.