20-03-2020 Update Coronavirus - Baetsen Milieubedrijven

Ontwikkelingen Coronavirus

Onlangs zijn er door de Nederlandse regering maatregelen aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) te beperken. Ook voor de Baetsen Milieubedrijven is de veiligheid en gezondheid van haar klanten, leveranciers en medewerkers de hoogste prioriteit.

De Baetsen Milieubedrijven probeert met een aantal praktische maatregelen het risico op besmetting tot een minimum te beperken en tevens de continuïteit van onze bedrijfsvoering te blijven waarborgen. We hebben een team samengesteld om de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden en waar nodig actie te ondernemen. Bij ontwikkelingen die van invloed zijn op uw dienstverlening informeren wij u.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw reguliere contactpersoon of vestiging.