13-11-2019 Update Brexit - EU en VK bereiken nieuw akkoord over de Brexit

Op 17 oktober 2019 hebben de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een nieuw akkoord bereikt over de Brexit. Op 12 december 2019 zullen de burgers van het VK naar de stembus gaan voor vervroegde parlementsverkiezingen.

 

Duidelijk is geworden dat de EU de noodverordening van 25 maart 2019 (verordening 2019/501) verlengt tot en met 31 juli 2020. Voor NIWO-vergunninghouders betekent dit feitelijk dat tot en met die datum beroepsgoederenvervoer onder dezelfde voorwaarden kan worden blijven verricht van en naar het VK.

 

Maar wat gebeurt er na 31 juli 2020? Baetsen blijft rekening houden met het scenario dat er na 31 juli 2020 geen oplossing is. In dat scenario zal de CEMT-vergunning een oplossing bieden. In de CEMT is een basiscontingent afgesproken van maximaal 6.090 basisvergunningen verdeeld over alle aangesloten landen. Nederland beschikt over circa 1.700 CEMT-vergunningen. Dit aantal is veel te laag en men voorziet hier dan ook grote problemen. De NIWO staat wat dat betreft in de startblokken en heeft de ITF verzocht om extra CEMT-vergunningen.

 

Conclusie: tot en met 31 juli 2020 kan beroepsgoederenvervoer verricht worden onder dekking van de communautaire vergunning. Met de extra aangevraagde CEMT-vergunningen bij de ITF zal de NIWO de aanvragen kunnen inwilligen voor transporten die na 31 juli 2020 tot en met het einde van 2020 worden verricht op het VK.

 

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zal Baetsen u daarvan tijdig op de hoogte brengen.