11-03-2019 Update Brexit - uitkomst internationaal overleg

Update Brexit

 

Uitkomst internationaal overleg

 

Dinsdag 26 februari 2019 heeft de zogenoemde triloog (dit is een informeel overleg waarin delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers) overeenstemming bereikt over een noodverordening om de zogenoemde “basisconnectiviteit” voor het wegvervoer te handhaven in het geval van een no-deal-Brexit (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/26/basic-road-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-parliament/).

 

Dit is voor transporteurs een heel belangrijke, goede stap omdat gedurende de periode dat die noodverordening van kracht zou zijn er geen CEMT-vergunning nodig is voor het vervoer naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk. (Van belang is in het achterhoofd te houden dat de Europese Commissie in de noodverordening bepalingen heeft opgenomen die zij kan opschorten of beperken wanneer het Verenigd Koninkrijk zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In dat geval kan de CEMT-vergunning weer in beeld komen.)

 

De noodverordening moet nog door het Europees Parlement en de Europese Raad worden behandeld. Deze stemming in het Europees Parlement staat gepland op 13 maart 2019. Als deze stemming positief is moet ook het Verenigd Koninkrijk nog vergelijkbare regelgeving aannemen om het EU-vervoer op deze wijze, dus zonder CEMT-vergunning, toe te staan. Het lijkt erop dat er ook in het Verenigd Koninkrijk medio maart 2019 eindelijk duidelijkheid zal komen over een en ander. Zoals bekend behoren een deal-Brexit als ook een zeker uitstel van de Brexit-datum tot de mogelijkheden. Ook in die gevallen is er nog geen noodzaak voor het gebruik van een CEMT-vergunning. Medio maart weten we meer!