24-05-2018 De AVG en Baetsen

Per 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verandering in de Europese wetgeving is erop gericht om de privacy van eenieder te waarborgen en binnen Europa zo veel mogelijk uniformiteit op dit vlak te bieden.

De Baetsen-Groep heeft privacy en verantwoord omgaan met persoonsgegevens hoog in het vaandel. Binnen onze dienstverlening krijgen wij te maken met zowel bedrijven en instellingen als particulieren. Voor elke partij wil Baetsen een betrouwbare en veilige dienstverlener zijn; reden om onze processen en systemen nog eens kritisch tegen het licht te houden in het kader van de AVG. Waar nodig hebben wij aanpassingen gedaan, om bijvoorbeeld in lijn met de AVG op verzoek inzage te kunnen bieden in bewaarde persoonsgegevens. Bij deze soms complexe ‘juridische’ materie zijn wij deskundig ondersteund door Crowe Horwath Foederer en Lichtstad Advocaten. Zo kunnen al onze belanghebbenden erop vertrouwen dat wij verantwoord en transparant omgaan met persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe Baetsen omgaat met de AVG leest u in onze privacyverklaring.