15-05-2018 Persverklaring huishoudelijke inzameling in gemeente Best

Recentelijk is in gemeente Best de inzamelwijze van huishoudelijk afval veranderd. Als gevolg hiervan krijgt ook onze organisatie te maken met uitingen van onvrede van inwoners. Baetsen voert de inzameling uit in opdracht van en in lijn met het beleid van de gemeente. Daarbij staat een goede uitvoering van deze dienstverlening voor de gemeente en haar inwoners én een goede werksituatie voor onze medewerkers voor Baetsen voorop. Wij willen inwoners dan ook verzoeken om zich met vragen over of bezwaren aangaande de inzameling te richten tot gemeente Best en onze medewerkers de ruimte te geven om hun werk naar behoren uit te voeren.

Wij begrijpen dat deze kwestie ook als relevant wordt gezien voor berichtgeving in de media. Wij willen de pers vragen om voor het verkrijgen van informatie zich niét te wenden tot onze collega’s op straat bij hun inzamelwerkzaamheden. Zij stellen hier geen prijs op en ondervinden hier hinder van bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Vragen aan Baetsen over de operationele kant van de inzameling kunt u stellen via communicatie@baetsen.com.
Voor alle overige vragen rond dit onderwerp wijzen wij u door naar de afdeling Communicatie van gemeente Best.