Voorwaarden

Binnen de Baetsen Groep worden diverse werkzaamheden uitgevoerd door verschillende werkmaatschappijen. Op alle door Baetsen uit te voeren werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 • De Algemene Voorwaarden Baetsen-Groep (versie februari 2019) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, waar nodig aangevuld door de navolgende voorwaarden:
  • Acceptatie afvalstoffen: Acceptatiereglement Afvalstoffen Baetsen-Groep (versie mei 2018) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.
  • Binnenlands vervoer: Algemene Vervoercondities (AVC 2002 versie 2015), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  • Grensoverschrijdend vervoer: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en in aanvulling daarop voornoemde AVC.
  • Exceptioneel transport:
 • In geval van nationaal vervoer gelden de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en in aanvulling daarop voornoemde AVC.
 • In geval van internationaal vervoer geldt het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVET en AVC.
  • Op- en overslagwerkzaamheden, alsmede op overige expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene voorwaarden van de FENEX), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Breda op 1 juli 2014.
  • Verticaal transport: Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT januari 2010), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

 

Met betrekking tot inkopen door de Baetsen-Groep hanteert Baetsen Algemene ICT Inkoopvoorwaarden (versie augustus 2018) gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

 

Met betrekking tot de algemene voorwaarden is steeds de versie van toepassing zoals die is geplaatst op de Baetsen website www.baetsen.com onder het kopje “Voorwaarden”. De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd en u kunt de voorwaarden hieronder ook downloaden.

 

 

Voorts is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waarbij de Rechtbank te Rotterdam bevoegd is om kennis te nemen van geschillen.