Relatiedagen 2013

Relatiedag gemeenten - 18 april 2013
Op 18 april 2013 ontving Baetsen gasten uit het speelveld van gemeentelijke overheden. Wethouders, burgemeesters, ambtenaren en ondernemers op het gebied van gemeentelijk afval gingen in gesprek over het thema 'duurzame samenleving'. Onder leiding van voorzitter Ad Lansink en panelleden Henk Aalderink, Dion van Steensel en Robert Visser werd nagedacht en gedebatteerd over het realiseren van een circulaire economie, ketenaanpak en afvalinzamelsystemen.

Aansluitend vond een rondleiding over het terrein van Baetsen plaats, waarbij het recyclingproces en met name de sorteerrobot op bijzondere aandacht konden rekenen.

Relatiedag bedrijven - 19 april 2013
Zakelijke relaties bezochten Baetsen op 19 april. Yoeri van Alteren verzorgde een inspirerende lezing over 'duurzaam ondernemen', waarna een rondleiding plaatsvond over het terrein. Hier konden de bezoekers achter de schermen kijken bij de recyclinginstallatie, konden zij de diverse grond- en bouwstoffen bekijken, evenals het opgestelde materieel. Met name de recentelijk geïnstallerde sorteerrobot trok veel bekijks.

Open dag - 20 april 2013
De derde dag van de Relatiedagen 2013 was een algemene open dag waarop alle geïnteresseerden een kijkje achter de schermen konden nemen bij Baetsen. Zo kon men bekijken hoe recyclingprocessen werken en welke grondstoffen daaruit voorkomen, kon allerhande materieel van dichtbij bekeken worden en konden kinderen ondermeer kranen en een vuilniswagen bedienen. Voor jong en oud was er van alles te zien, doen en leren.