01-12-2015 Tariefontwikkeling afvalstromen 2016

Geachte relatie,

 

Al geruime tijd staat de (inter)nationale recyclingmarkt onder druk. Zo kenmerkt de markt van afvalhout zich door een stagnatie in de afname van het eindproduct van de houtrecycling. De markt van bouw- en sloopafval (BSA) wordt geconfronteerd met dalende prijzen voor de vrijkomende monostromen. Ook stijgen de tarieven van afvalverbrandingsinstallaties, waardoor de kosten voor verwerking van het residu uit BSA en grof huishoudelijk restafval (GHRA) stijgen. Tegelijkertijd stijgen door externe factoren zoals de cao de (loon)kosten voor recyclingbedrijven.
De signalen uit de markten wijzen erop dat de stijgende kosten en dalende opbrengsten voor de recyclingindustrie in 2016 zullen doorzetten en dat een spoedig herstel van dit evenwicht niet aannemelijk is.

Hoewel wij de toekomstige ontwikkelingen onmogelijk kunnen voorspellen, willen wij transparant zijn over de situatie zoals wij die nu voorzien. In 2016 zullen wij, en collega-recyclers met ons, genoodzaakt zijn innametarieven van de afvalstromen hout (A, B, AB), BSA en GHRA te verhogen. In de komende maand zullen wij u informeren over wat dit specifiek voor u betekent. Uw Baetsen-contactpersoon zal contact met u opnemen om u hierover te informeren. Wanneer er herafstemming van door u aan te leveren volumes nodig is, dan kunt u dit bij deze gelegenheid aangeven.

 

Wij hopen op uw begrip hiervoor en vertrouwen op een prettige voortzetting van de samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Lamers

Directeur