14-04-2015 Baetsen op Radio1: pikken robots onze banen in?

Nemen robots menselijke banen in?

Op 13 april 2015 besteedde De Nieuws BV van BNN VARA op Radio 1 aandacht aan het thema 'robotisering'. Aan de opinietafel spraken Mathijs Bouwman (econoom & journalist), Michel Hietkamp (CNV Jong) en Peter Lamers (operationeel directeur van Baetsen) over zorgen die er bestaan over de opkomst van robots. Centraal stond de vraag of robots menselijke banen gaan overnemen en zo ja, of dat een probleem is.

 

Beluister en bekijk hier de uitzending:

 

 

De sorteerrobot bij Baetsen

Baetsen is in 2012 gestart met de inzet van een sorteerrobot, aangedreven door kunstmatige intelligentie, voor het scheiden van afval. In de diverse afvalsorteerprocessen die bij Baetsen plaatsvinden komt naast inzet van tal van machines nog altijd menselijke handarbeid kijken. Het sorteren van afval aan de lopende band is echter werk waar steeds moeilijker personeel voor te vinden is. En dat terwijl met het streven naar een circulaire economie te verwachten is dat de recyclingbranche alleen maar meer afval te verwerken zal krijgen.

In 2012 werd bij Baetsen Recycling in Son de eerste generatie van de ZenRobotics Recycler (ZRR)geïnstalleerd, 's werelds eerste sorteerrobot aangedreven door kunstmatige intelligentie. Een product dat nog in ontwikkeling was en is. Door deze innovatieve technologie in de recyclingpraktijk in te zetten, werd voor dit product in ontwikkeling een proeftuin gevonden. Zo kan de praktijk bijdragen aan verbetering en doorontwikkeling van deze technologie.

In het voorjaar van 2015 heeft de eerste generatie ZRR plaats gemaakt voor de Next Generation. Deze opvolger werkt volgens hetzelfde principe, maar is -met de ervaringen uit de praktijk in het achterhoofd- op enkele essentiële punten aangepast, waardoor de accuratesse en picksnelheid aanzienlijk verbeterd zijn.

 

 

Blijven innoveren

Ook met de Next Generation ZRR zijn we er nog niet. De robot blijft leren en zal steeds nauwkeuriger moeten gaan sorteren. We kiezen bewust voor innovatie omdat we erin geloven, ook al moet de robot nog verder doorontwikkeld worden. Omdat de wereld om ons heen verandert, en we gaan voor het hoogst haalbare: een oneindig hergebruik van grondstoffen.