12-12-2014: Spambericht in omloop

Op 12-12-2014 kregen wij diverse meldingen van ontvangen e-mails met de titel “Kennisgeving huisvuil boete”. Hoewel de mail afkomstig lijkt van ons e-mailadres, is deze niet door de Baetsen-Groep verzonden maar door iemand die zich voor ons uitgeeft.

 

Wij vragen ontvangers van betreffend spambericht dringend om de e-mail direct te verwijderen en bijlagen niet te openen! Het is ons op dit moment (nog) niet bekend in hoeverre de e-mail en bijlagen virussen of andere schadelijke elementen bevatten. Mochten wij hierover op enig moment informatie hebben, dan zullen wij hierover berichten.

 

We betreuren de overlast die deze spam-mail heeft veroorzaakt en doen er alles aan om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is en te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.

 

Met vriendelijke groet,

Baetsen-Groep