01-11-2014 Belastingplan 2015: gevolgen voor afvalbranche en onze dienstverlening

Veldhoven, november 2014

 

Betreft: Belastingplan 2015 - uitbreiding afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015

 

 

Geachte relatie,

Met deze brief willen wij u informeren over de gevolgen die het recentelijk bekendgemaakte Belastingplan 2015 heeft voor de afvalbranche in het algemeen en voor onze dienstverlening aan u in het bijzonder.

 

Uitbreiding afvalstoffenbelasting
Eerder dit jaar informeerden wij u over de herinvoering van de afvalstoffenbelasting door de Rijksoverheid. In het recentelijk gepresenteerde Belastingplan 2015 wil de overheid deze afvalstoffenbelasting verder uitbreiden, om de gestelde financiële doelen te kunnen behalen, maar ook een ‘vergroenend effect’ te realiseren.

Concreet zou deze uitbreiding van de afvalstoffenbelasting inhouden dat vanaf 1 januari 2015 het uit Nederland afkomstige afval, dat wordt aangeboden bij een afvalenergiecentrale of een stortplaats, wordt belast met € 13,- per ton (1000 kg).[i] Deze belastingmaatregel gaat hand in hand met de marktontwikkeling, waarin het toenemende aanbod van afval de innametarieven van de afval-energiecentrales laat stijgen. Deze twee elementen samen maken dat  de kosten voor het aanbieden van een ton afval bij afvalenergiecentrales zullen stijgen met naar verwachting  circa € 20,-.

 

Gevolgen voor u
Zoals u weet spannen wij ons onafgebroken in om uit uw bij ons aangeboden afval zo veel mogelijk herbruikbare grondstoffen terug te winnen en zo een duurzame oplossing voor uw afval te bieden. Onvermijdelijk blijft er bij onze sorteerprocessen echter nog altijd residu over, waaruit in energiecentrales energie wordt teruggewonnen. Op dit residu is de bovenbeschreven belastingmaatregel en marktprijsverhoging van toepassing. Een doorberekening van deze twee elementen in onze afvaltarieven is dan ook onontkoombaar. Wij zijn in afwachting van het definitieve overheidsbesluit en bereiden ons voor om daarna de exacte tariefwijzigingen voor de verschillende afvalstromen te berekenen. We verwachten de tariefcorrecties per 15 december aanstaande in te laten gaan. Zodra wij deze informatie concreet hebben, zullen wij u hierover nader berichten.

 

Recycling: voordeliger én groener
Doordat het merendeel van uw afval door ons gerecycled wordt, zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor u beperkt. En door onze recycleprestaties voortdurend te blijven verbeteren en een steeds groter deel van uw afval te kunnen hergebruiken, wordt uw keuze voor recycling bij Baetsen dan ook steeds rendabeler. Overheidsmaatregelen en marktontwikkelingen ongedaan maken kunnen we niét, maar de gevolgen hiervan voor u steeds meer beperken en verder werken aan vergroening van uw bedrijfsprocessen kunnen we wél. En daar gaan we onvermoeibaar mee voort!

 

Hoewel de beschreven belastingmaatregel op het moment van schrijven nog niet definitief is, lijkt het ons goed u hier tijdig inzicht in te geven. Vanzelfsprekend zullen we verdere ontwikkelingen in de gaten houden en u zo nodig nader informeren. We vertrouwen erop u voor dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd, en vertrouwen op uw begrip. Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Baetsen of met onze commerciële binnendienst: 040 – 205 44 40.