25-06-2014 Intentie tot samenwerking Baetsen en Kunststof Hergebruik

PERSBERICHT

Utrecht/Veldhoven, 25 juni 2014

Kunststof Hergebruik en Baetsen werken samen in hergebruik grondstoffen PMD

Kunststof Hergebruik en de Baetsen-Groep hebben een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend voor de bewerking van Plastic Metalen en Drankkartons (PMD). Om Brabantse en Limburgse gemeenten, die vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk worden voor plasticafval, een full service recyclingketen te kunnen bieden, slaan de twee organisaties de handen ineen. Kunststof Hergebruik en Baetsen zullen gezamenlijk optrekken bij het meedingen naar opdrachten van Brabantse en Limburgse gemeenten. Baetsen wil hiervoor een sorteerinstallatie specifiek voor PMD realiseren.

 

Peter Lamers (L, Baetsen) en Roger Beuting (R, Kunststof Hergebruik)

 

Duurzame totaaloplossing voor gemeenten

Door aanpassingen in de regelgeving worden alle Nederlandse gemeenten per 1 januari 2015 eigenaar van en dus verantwoordelijk voor het plasticafval dat in hun gemeenten wordt ingezameld. Gezien de strikte duurzaamheidsdoelstellingen waaraan gemeenten zich gebonden hebben, is het voor gemeenten van groot belang snel een passende oplossing te vinden voor duurzame verwerking van deze afvalstroom en hiervoor de juiste partners te vinden. Kunststof Hergebruik en Baetsen zijn tot de conclusie gekomen dat zij met een gezamenlijke aanpak Brabantse en Limburgse gemeenten de gewenste duurzame oplossing kunnen bieden.

Rudie Marsman, Rayonmanager Kunststof Hergebruik: “Door deze samenwerking sluiten we de keten regionaal op het gebied van bewerking van deze PMD-stroom en trachten we in de toekomst ook de verwerking regionaal te laten plaatsvinden.”

 

Meerwaarde

Duurzaam hergebruik van grondstoffen vereist een integrale aanpak, gericht op het gehele traject van afvalinzameling tot aan productie met herbruikbare grondstoffen. Kunststof Hergebruik biedt daarom landelijk aan gemeenten een full service recyclingketen aan, waarin transport, op- en overslag, sortering en recycling worden gerealiseerd, en werkt daartoe samen met een groot aantal partners. Baetsen is hierin voor de provincies Noord-Brabant en Limburg de partner bij uitstek. Enerzijds vanwege de algemene expertise in afvalsortering en in het bijzonder de recente ervaring in het relatief nieuwe concept van sortering van PMD. Anderzijds vanwege de ervaring met inzameling en verwerking van afval van een groot aantal gemeenten in deze regio en de goede samenwerking die Baetsen met deze gemeenten heeft. Roger Beuting, commercieel directeur van Kunststof Hergebruik: “de samenwerking tussen Kunststof Hergebruik en Baetsen kan meerwaarde creëren voor beide partijen en, niet onbelangrijk, ook voor gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. De bundeling van krachten van een landelijk dekkende recyclingketen en een sterk regionaal gewortelde onderneming bieden deze gemeenten een partnerschap met slagkracht én grote regionale betrokkenheid.”

 

PMD: van nieuw concept naar brede standaard

In de keuze van een oplossing voor inzameling en verwerking van gemeentelijk afval spelen altijd diverse factoren mee, waaronder duurzaamheid, kosten en gemak voor de burger. Er wordt dan ook voortdurend gezocht naar oplossingen waarin deze verschillende factoren optimaal gecombineerd worden. Het concept waarbij plastic, metalen en drankkartons als aparte afvalstroom worden ingezameld, en dus niet als onderdeel van restafval of aparte plasticstroom, is relatief nieuw, maar wordt toch gezien als kansrijk. Bart Hooijmaijers, verantwoordelijk voor gemeentelijke dienstverlening bij Baetsen: “Plastic, metalen en drankkartons zijn als aparte stroom uitstekend te sorteren tot zuivere stromen. Het percentage hergebruik van deze grondstoffen uit deze materialen is bovendien hoog. Dit terwijl het voor de burger gemak biedt bij het inzamelen en kostentechnisch zeer rendabel is. Diverse proeven in Brabantse gemeenten zijn hoopgevend, en gezien de brede interesse voor dit concept van talloze gemeenten is het niet uit te sluiten dat het zich in korte tijd tot brede standaard zal ontwikkelen. Wanneer voldoende gemeenten met Baetsen en Kunststof Hergebruik in zee willen, willen wij speciaal voor PMD een nieuwe sorteerinstallatie realiseren op onze locatie in Veldhoven.”

 

Regionale impuls

Behalve een duurzame oplossing bieden voor bewerking van plasticafval, biedt de voorgenomen sortering in Veldhoven ook economische voordelen voor gemeenten in de regio. Nieuwe activiteiten in de sortering van PMD en de daaraan verbonden logistiek betekenen een extra impuls voor de werkgelegenheid. Tegelijkertijd betekent de investering in een PMD-sorteerinstallatie een extra onderstreping van het innovatieve karakter van de regio die ook wel bekend staat als de “Slimste Regio”. Hooijmaijers: “We geloven erin dat we samen de Brabantse en Limburgse gemeenten verder kunnen helpen in duurzame en economische groei!”