26-02-2014 Ministeries IenM en BZK bezoeken Baetsen

Op 20 februari 2014 bracht een delegatie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een bezoek aan Baetsen Recycling in Son.

Bezoek ministeries BZK en IenM aan Baetsen

Tijdens dit bezoek, geïnitieerd door de Branchevereniging Breken en Sorteren (BRBS) kregen beleidsmakers, die zich onder meer bezighouden met het opstellen van het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP) een duidelijker beeld van de praktijkkant van de circulaire economie. Hierbij was aandacht voor de theoretische kant tijdens presentaties, maar ook voor de dagelijkse praktijk tijdens een rondleiding.