13-12-2013 Het jaar 2013 in cijfers

Of de kerst dit jaar nu wel of niet wit wordt, we kijken hoe dan ook terug op een ‘groen’ jaar! We hebben ons een jaar lang ingezet voor maatschappij, milieu en mensen, tijd voor een kleine terugblik in cijfers. In 2013 hebben wij bijvoorbeeld:

  • zo’n 30.000 ton grof huishoudelijk afval, 150.000 ton bouw- en sloopafval, 100.000 ton houtafval en 300.000 ton puin omgezet in duurzame grondstoffen;
  • een kleine 8 miljoen rolcontainers geledigd;
  • ongeveer 150 ton strooizout ingezet om wegen begaanbaar te krijgen en houden;
  • in zo’n 50 gemeenten mogen bijdragen aan duurzaam afvalbeheer en in 4 van deze gemeenten zij wij een innovatiepartnerschap aangegaan op weg naar een afvalloze samenleving;
  • tussen de 15.000 en 20.000 transportkilometers voor ons kranenpark kunnen besparen door efficiënte planning en het uitwisselen van opdrachten met onze partners van KraanVerhuur Nederland;
  • zo'n 150.000 kilo aan CO2-uitstoot weten te voorkomen door een deel van onze huisvuilwagens te laten rijden op groen gas;
  • onze certificeringen uitgebreid met MVO Prestatieladder Niveau 3 en ook enkele andere certificeringen geprolongeerd en/of verbreed, waaronder ISO 9001 (Kwaliteitssysteem), VCA* (Veiligheidsbeheerssysteem) en ISO 14001 (Milieumanagementsysteem).