05-12-2013 Afgestoken vuurwerk opruimen loont bij Coppelmans en Baetsen

Tuincentrum Coppelmans en de Baetsen-Groep slaan de handen ineen in een initiatief om het opruimen van afgestoken vuurwerk te bevorderen. De beide Brabantse organisaties willen hiermee bijdragen aan veiligheid en een schonere omgeving.


Het afsteken van vuurwerk is voor veel Nederlanders een feestelijk gebruik dat onlosmakelijk verbonden is met de jaarwisseling. Tegelijkertijd levert het grootschalig afsteken van vuurwerk door particulieren altijd de nodige uitdagingen op. Met name het feit dat vuurwerk na te zijn afgestoken regelmatig op straat blijft liggen en zwerfafval wordt, is voor velen een ‘schaduwzijde’ van dit feestelijke gebruik. Niet alleen kan dit leiden tot vervuiling, ook bestaat er risico voor kinderen die gaan spelen met gebruikt vuurwerk dat niet is opgeruimd. Tuincentrum Coppelmans, verkoper van vuurwerk, en Baetsen, inzamelaar en verwerker van afval zien mogelijkheden om dit punt praktisch op te lossen door het opruimen van afgestoken vuurwerk te bevorderen.


Inleveren loont, iedereen profiteert

Wie bij Coppelmans in Veldhoven of Valkenswaard vuurwerk koopt, krijgt dit geleverd in een zak, waarin het vuurwerk na te zijn afgestoken weer kan worden opgeruimd. Wie deze zak met afgestoken vuurwerk weer inlevert bij het tuincentrum, ontvangt een coupon die bij de volgende jaarwisseling recht geeft op korting op de aanschafprijs van vuurwerk. Het vuurwerk wordt op deze twee locaties ingezameld in containers van Baetsen, die zorgt voor een veilige verwerking van het vuurwerkafval. Zo profiteert degene die zijn vuurwerk inlevert van korting, en profiteert ieder ander mee van een opgeruimde en veilige straat.


Het jaar ‘groen’ beginnen

Beide bedrijven zijn letterlijk dan wel figuurlijk bezig met een ‘groene’ leefomgeving. Edwin Coppelmans, eigenaar van het gelijknamige tuincentrum legt uit: “Vuurwerk is bedoeld om feestelijk te zijn, en dat gevoel willen we dan ook vasthouden. Als we kunnen voorkomen dat vuurwerkresten blijven liggen, zodat onveilige en rommelige situaties niet meer plaats vinden, kan iedereen er onbezorgd van genieten. En dat degenen die het vuurwerk bij ons kopen volgend jaar ook nog korting krijgen, is een mooie extra!”
Baetsen zet in deze samenwerking zijn expertise op het gebied van afval in. “Iedere soort afval vraagt om een verantwoorde inzameling en verwerking”, zegt Rutger Algra van Baetsen. “Willen we onze samenleving samen duurzaam maken, dan moeten we ook voor producten als vuurwerk een goede oplossing vinden. Samenwerking met andere partijen, zoals in dit geval Tuincentrum Coppelmans, kan dan extra mogelijkheden bieden die we graag aangrijpen. Prachtig toch dat we 2014 op deze manier veilig, opgeruimd en ‘groen’ kunnen beginnen?!”