13-09-2013 Artikel Forum

Door Jan Burgers, FORUM, 10 september 2013

 

We willen onze kinderen toch ook een mooie aarde aanbieden?

 

Baetsen, helemaal achteraan op industriepark Ekkersrijt, verwerkt afval en dan met name bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval tot grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 'Afvalverwerker' is dan ook een achterhaald begrip zegt algemeen directeur Hans van Roosmalen: "Wij zijn grondstoffenleverancier.

 

Jarenlang was afvalverwerking een gegeven in de maatschappij waarvan we wisten dat het noodzakelijk was, maar waarvoor we liever toch even de ogen sloten. Wie zich de stortplek van de RAZOB herinnert - nu ligt er de golfbaan van Nuenen - weet dat tot een paar decennia terug afval letterlijk gestort werd, zo uit de vrachtwagen in de grond, zand er over en er was een probleem opgelost.
Tegenwoordig is de schaarste aan grondstoffen merkbaar en loont het om afval te scheiden en de verschillende componenten te hergebruiken. Papier, glas, plastic, gft-afval, hout, ijzer, pvc, puin, het kan allemaal opnieuw dienen als grondstof. Baetsen is dé specialist als het gaat om het inzamelen, verwerken en het aanbieden van hieruit teruggewonnen grondstoffen.

 

Lees verder in FORUM

Artikel Forum_Baetsen