14-06-2013 Baetsen-Groep klimt naar Niveau 3 op MVO Prestatieladder

Op 14 juni heeft de Baetsen-Groep het certificaat ‘MVO Prestatieladder – Niveau 3’ uitgereikt gekregen. Op deze 5-tredige ladder, die inzichtelijk maakt in hoeverre organisaties hun bedrijfsvoering en managementsysteem maatschappelijk verantwoord vormgeven, was Baetsen al gecertificeerd voor Niveau 1. Met deze stijging op de ladder schaart de Baetsen-Groep zich onder een select gezelschap: in Nederland zijn slechts zo’n 150 organisaties MVO-gecertificeerd voor Niveau 3 of hoger. In deze certificeringsronde heeft Baetsen ook enkele andere certificeringen geprolongeerd en/of verbreed, waaronder ISO 9001 (Kwaliteitssysteem), VCA* (Veiligheidsbeheerssysteem) en ISO 14001 (Milieumanagementsysteem).

 MVO-certificaat overhandigd aan Baetsen

Algemeen directeur Hans van Roosmalen ontvangt het MVO Prestatieladdercertificaat uit handen van Ruud Wilms van KVGM

 

Maatschappelijk betrokken

De Baetsen-Groep, actief in speelvelden als afvalinzameling en recycling, grond- en bouwstoffen, containers, transport, hijswerk, grond- en sloopwerken, richt zich in haar kernactiviteiten expliciet op duurzaamheid, maar heeft in een uitvoerige audit aangetoond breed maatschappelijk betrokken te zijn. Middels ondermeer een jaarverslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Baetsen inzicht gegeven in hoe de belangen van Mens, Milieu en Maatschappij door de organisatie zijn gediend in het jaar 2012. Hierbij is gekeken naar interne factoren zoals hoe met eigen werknemers wordt omgegaan, maar ook naar externe factoren zoals de bijdrage die wordt geleverd aan de natuurlijke, sociale en economische leefomgeving.

 

Van missie naar praktijk

In haar bedrijfsfilosofie heeft de Baetsen-Groep aandacht voor haar omgeving een prominente plek gegeven, waarbij de organisatie met name haar expertise op het gebied van duurzaamheid wil inzetten. Om deze filosofie in praktijk te brengen richt Baetsen zich primair op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen, om hiermee een overschot aan afval en een tekort aan grondstoffen tegen te gaan. Daarbij werkt Baetsen meer en meer samen met partners in de keten.

Daarnaast zijn in de eigen bedrijfsvoering  initiatieven, maatregelen en systemen opgenomen om de belangen van Mens, Milieu en Maatschappij te behartigen. Maatregelen om energie, water en brandstoffen te besparen, veiligheidsprotocollen, investeringen in duurzame technologieën, scholing en loopbaanontwikkeling voor eigen medewerkers en betrokkenheid bij maatschappelijke instanties en initiatieven zijn enkele praktische voorbeelden. Een van de concrete activiteiten is het verzorgen van lessen op basisscholen over (verantwoord omgaan met) afval, het scheiden hiervan, recyclen en duurzaamheidsbesef.

 

Inspireren

“Certificering is voor de Baetsen-Groep geen doel op zich”, licht algemeen directeur Hans van Roosmalen toe. “Je handelen in de praktijk is belangrijker dan de lijstjes die er aan de muur hangen. Maar de ‘paaltjes langs de route’ laten wel zien of je op de goede weg bent, en het is wel geweldig om daarin bevestigd te worden! Bovendien geeft het extra vertrouwen aan onze klanten en partners en onze omgeving. En zeker op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geldt dat we hopen ook anderen te inspireren tot ondernemen met oog voor de wereld waarin we leven.”

 

Voor meer informatie over de MVO-prestatieladder zie http://www.mvoprestatieladder.nl/