31-10-2012 Column: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: moetje of win-win?

Door Stephan Kuijken, Commercieel Directeur Baetsen-Groep

Geschreven voor Commercieel Excelleren - Kennisplatform voor commerciële professionals

 

Het laatste kwartaal van 2012 is aangebroken en in tal van organisaties komt de jaarlijkse discussie over al dan niet verantwoorde kerstgeschenken al weer flink op gang. De klassieke doos met levensmiddelen, alleen dan nu met uitsluitend biologische of fair trade producten? Of voor iedere euro die aan kerstgeschenken wordt besteed een vast percentage aan een goed doel geven? Of kerstpakketten centraal inzamelen en ze collectief aan instanties als de Voedselbank doneren? Een mooie manier om het jaar af te sluiten en zo en passant toch nog even iets te doen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat lastige puntje op de jaarplanning…

Hoewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al meerdere jaren volop in de schijnwerpers staat, zijn er veel organisaties die volop worstelen met de manier waarop zij hieraan vorm gaan geven. Niet zelden wordt ‘aan de mix van bedrijfsingrediënten even een snufje MVO toegevoegd’, om het geheel wat verantwoorder te laten smaken. Met gezonde tegenzin wordt kostbare marketingtijd ingezet om te werken aan een MVO-imago, tijd die niet gestoken kan worden in primaire commerciële doelen. Zo lijkt MVO een remmende factor te worden voor commerciële successen. Soms zelfs een “moetje”, om imagoschade te voorkomen.

 

Verankeren

Dat het anders kan, bewijzen diverse organisaties die MVO niet als losse component in hun organisatie hebben neergezet, maar het door hun gehele organisatie hebben weten te verweven. Of het zelfs als basis onder de organisatie hebben gelegd. Door MVO-waarden te verankeren in de core-business van de organisatie, of zelfs de kernactiviteiten geheel te richten op deze maatschappelijke meerwaarde, betekenen successen op commercieel gebied automatisch een succes voor de gestelde MVO-doelen. Een win-winsituatie dus!

 

Natuurlijk is het in de ene branche eenvoudiger dit te realiseren dan in de andere, maar voor iedere organisatie ligt er de uitdaging om MVO zo goed mogelijk te integreren, in plaats van dit op een zijspoor te houden. Misschien is een verandering in denken noodzakelijk. Een oude wijsheid zegt “Geluk is niet het doel, maar de weg ernaartoe” en het kan nuttig zijn om met die ogen ook eens naar MVO te kijken. MVO niet te zien als een doel, maar als een weg om ergens te komen. Kom eens los van de vertaling van MVO in doelen, in te behalen certificaten en in media-aandacht! Zie het als een way of life, in plaats van als een checklist. Ik kan uit ervaring zeggen: dit geeft ontspanning, betere resultaten en een bevredigend gevoel! Bovendien is het dé methode om MVO deel te maken van je complete organisatie.

 

Goede voornemens

Wellicht is het handig om het vormgeven aan MVO over de kerst heen te tillen en de kerst te gebruiken om op de valreep voor de jaarwisseling nog praktische goede voornemens ten aanzien van MVO op papier te zetten, zodat dit volgend jaar niet weer een sluitpost wordt. Het scheelt meteen ook de nodige discussies over kerstpakketten…

 

Stephan Kuijken, over de auteur
Kuijken is commercieel directeur van de Baetsen-Groep, die actief is in transport, kraanverhuur, containers, recycling, bouwstoffen en kunststoffen. In al haar dienstverlening aan bedrijven, gemeentelijke overheden en particulieren, heeft Baetsen duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit komt ondermeer tot uiting in een van de hoofdactiviteiten: recycling. Jaarlijks wordt door Baetsen bijna een miljoen ton aan afval gerecycled tot grondstoffen voor hergebruik. In al haar werkwijzen en inzet van materialen en technieken is Baetsen gericht op het terugdringen van druk op het milieu en een schonere leefomgeving voor mens en dier.

linkedin.com/stephan-kuijken

 

Ook andere artikelen lezen? Kijk op commercieelexcelleren.com