26-10-2012 Baetsen werkt op twee fronten aan duurzamer stroomgebruik

Met het gebruiken van groene stroom op de verschillende locaties zet Baetsen weer een stap in duurzaam ondernemerschap. Maar liefst 50% van het totale stroomverbruik binnen de organisatie is “100% groen”, dat wil zeggen: geheel duurzaam opgewekt.

 

Het energiegebruik wordt nu op twee fronten verduurzaamd: de hoeveelheid energie die verbruikt wordt, wordt al door diverse maatregelen teruggebracht. Zo is op de kantoorverlichting bewegingsdetectie geplaatst, zodat verlichting alleen brandt in ruimten waar daadwerkelijk iemand aanwezig is en worden computers en overige apparatuur die niet gebruikt worden, uitgeschakeld. Vanzelfsprekend blijft er ondanks deze maatregelen altijd nog stroomverbruik nodig. Van dit deel wordt nu dus ook de herkomst verduurzaamd. De groene stroom is gewonnen door gebruik te maken van bijvoorbeeld wind en getijden, zodat er geen fossiele brandstoffen meer hoeven te worden gebruikt.

 

Lees meer over Baetsen en duurzaamheid.