01-07-2012 Baetsen en Attero verzorgen afvalsortering SRE

Baetsen en Attero nemen gezamenlijk de sortering van grof huishoudelijk restafval uit de regio Eindhoven-Helmond voor hun rekening. Deze afvalstroom uit het zogenoemde SRE-gebied zal in minimaal 20 deelstromen worden gesorteerd, waardoor een aanzienlijk groter deel van het afval gebruikt kan worden voor recycling. Zo kunnen meer grondstoffen worden teruggewonnen en wordt de CO2-uitstoot teruggedrongen.

 

Hoger op de Ladder

Het sorteren van deze afvalstroom is een beter alternatief voor de veel voorkomende afvalverbranding ten behoeve van energieopwekking. Op de ‘Ladder van Lansink’, waarop verschillende verwerkingsmethoden
worden ingedeeld op mate van milieuvriendelijkheid, staat hergebruik (van grondstoffen) hoger ingeschaald dan
toepassing als brandstof. Uit de jaarlijks 25.000 tot 30.000 ton grof huishoudelijk restafval die worden gesorteerd, kunnen ondermeer metalen, kunststoffen en hout worden teruggewonnen.

 

Milieu en werkgelegenheid

Met de sorteerinstallaties in Veldhoven en Son zal de afvalstroom in minimaal 20 verschillende deelstromen worden uiteengerafeld. Alleen het hierna overblijvende deel dat niet geschikt is als grondstof, zal alsnog voor energieopwekking via verbranding worden gebruikt. Hiermee wordt het milieu aanzienlijk ontlast. Door de afvalstromen dicht bij de bron te scheiden, wordt transport (met de bijbehorende kosten en milieubelasting) beperkt en wordt de regionale werkgelegenheid bevorderd.