22-08-2012 Brabant sluit eerste 'slimme deal' met bedrijven

Overheden in Brabant investeren samen ruim 30 miljoen in het verbreden en verdiepen van twee vaarroutes voor vrachtschepen. Zestien bedrijven uit het gebied kunnen daardoor dagelijks zeshonderd vrachtwagens van de weg halen.


‘Slimme deal’

In Brabant is daarmee deze week de eerste ‘slimme deal’ gesloten tussen overheden en bedrijfsleven in het kader van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bedoeld om te zorgen voor economische groei. In heel Nederland worden voor dat programma meer dan 250 maatregelen voorbereid om de infrastructuur beter te benutten en files terug te dringen. I&M en de regio’s trekken daar samen 1,1 miljard euro voor uit.

 

Schepen van 110 meter

In Brabant draagt het ministerie bijna 60 miljoen euro bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. De kanalen zijn nu niet geschikt voor de steeds grotere schepen die nodig zijn voor rendabel vervoer over water. De kanalen worden verbreed en verdiept en krijgen extra aanlegplaatsen voor schepen groter dan 110 meter. In 2015 zijn de werkzaamheden klaar.

 

12,5 procent minder verkeer

Zestien bedrijven uit de regio Zuidoost-Brabant garanderen dat zij vervolgens bijna 600 vrachtwagenladingen per dag via water zullen vervoeren in plaats van over de weg. Wat daarvan exact het effect is op de verkeersbewegingen in de regio, kan een provinciewoordvoerster niet zeggen. ‘Het gaat hier namelijk om een uitgebreide regio met een compleet netwerk aan infrastructuur. Maar voor de N279 Veghel – Helmond bijvoorbeeld levert dit een vermindering op van 12,5 procent van het dagelijkse verkeer.’

 

Eerst een regionaal overslagcentrum

Overigens kan eenderde van de afname van het aantal vrachtwagens pas echt doorgaan als in Son en Breugel een regionaal overslagcentrum wordt aangelegd. Plannen daarvoor zijn nog in de maak.

 

Bedrijven trekken

Voor de gemeente Tilburg biedt de bijdrage aan het project (9,8 miljoen euro) een kans, zegt wethouder Lauwerier (infrastructuur & mobiliteit). ‘Logistiek is van oudsher een sterke sector in Tilburg. We hebben een grote railterminal en aan het Wilhelminakanaal zitten naast laad- en loskades ook twee grote containerterminals. Daarmee trekken we bedrijven als Sony, Samsung, Dell, Fuji en andere bedrijven naar onze regio. De verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal geeft ons de kans de Rotterdamse haven verder te ontlasten en de positie van logistieke hotspot te verstevigen.’

 

Overgenomen van binnenlandsbestuur.nl / Saskia Buitelaar