23-12-2011 Vertegenwoordigers van de gemeente Son en Breugel...

Vertegenwoordigers van de gemeente Son en Breugel, het Industrieschap Ekkersrijt en de bedrijven Jansen Beton BV en Baetsen Containers bv ondertekenen een intentieovereenkomst.

Via deze overeenkomst willen de partijen komend jaar komen tot samenwerking, met een nieuwe regionale overslagterminal in het Wilhelminakanaal als belangrijkste inzet. De partijen stemmen gezamenlijk in met de conclusies en de strategische overwegingen voor het vervolgtraject zoals verwoord in de eindrapportage 'Marktanalyse Regionaal Overslagcentrum (ROC) Ekkersrijt, Ecorys, april 2011' en committeren zich aan het opstellen van een business case om een ROC op Ekkersrijt te realiseren.

Vormgever

De gemeente Son en Breugel wil het ROC mogelijk maken op de voorkeurslocatie die in het rapport staat vermeld. Het Industrieschap is initiatiefnemer en is, in samenwerking met de gemeente, de vormgever van overleg en samenwerking met betrokken partijen. De partijen spannen zich gezamenlijk in om subsidies te werven en mogelijke (co-)financiering van het project mogelijk te maken, waarbij de gemeente als aanvrager van de subsidie optreedt. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats in het gemeentehuis.