23-12-2011 Wethouders ondertekenen overeenkomst met Baetsen

Met ingang van 1 januari 2012 gaat Baetsen Containers het huishoudelijk afval in de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam inzamelen.

Naast het inzamelen van gft- en restafval wordt ook verpakkingskunststof huis aan huis opgehaald. In de gemeente Baarle-Nassau zamelt Baetsen ook het oud papier in. Donderdag 22 december ondertekenden de heer Braspenning, wethouder van gemeente Alphen-Chaam, en de heer Van Tilburg, wethouder van de gemeente Baarle-Nassau, de overeenkomst.  Namens Baetsen ondertekende de heer Hans van Roosmalen, algemeen directeur, de overeenkomst.

Om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren heeft Baetsen twee nieuwe inzamelvoertuigen aangeschaft, namelijk een achterlader en een zijlader. De achterlader wordt voornamelijk ingezet binnen de bebouwde kom. Voor het buitengebied wordt de zijlader ingezet.

De zijlader is uitgerust met een grijparm aan de zijkant en wordt daarom zijlader genoemd. Deze grijparm leegt de container volautomatisch en vervolgens wordt deze weer netjes op het trottoir of langs de weg teruggeplaatst. De chauffeur bedient vanuit zijn cabine de grijparm. Met zijbelading wordt het werk voor de medewerkers van Baetsen verlicht. Zij hoeven immers de containers niet meer te verrijden en de grijparm doet het zware werk. Wel dienen de containers in het buitengebied anders aangeboden te worden. De containers moeten met de dekselopening naar de weg (dus NIET met de wielen naar de weg) worden aangeboden. Binnen de bebouwde kom verandert er niets.

De dienstverlening bij de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar. Deze periode kan worden verlengd.