21-12-2011 Miljoeneninvesteringen door de Baetsen-Groep in innovatieve houtrecycling

Ondanks de crisis blijft Baetsen investeren in nieuwe innovatieve toepassingen. Baetsen Recycling heeft een nieuwe houtbreker gekocht voor haar vestiging in Son: afvalhout wordt door middel van deze houtbreker verkleind. Vervolgens wordt dit hout in een uitgebreid proces verwerkt tot grondstof voor de spaanplaatindustrie.

Gelijktijdig met de houtbreker heeft Baetsen een vol elektrische kraan gekocht die de houtbreker van hout zal voorzien. Door middel van de aankoop van deze elektrische kraan onderstreept Baetsen nogmaals hoeveel belang men hecht aan duurzaamheid en het milieu. De kraan heeft een laag geluidsniveau en is energiezuinig. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Verbranding is minder duurzaam dan recycling en daarom zet Baetsen zich in voor de recycling van hout tot secundaire grondstoffen. Baetsen blijft investeren in nieuwe toepassingen voor de houtrecycling.

Jaarlijks verwerkt Baetsen zo’n 100.000 ton afvalhout tot secundaire grondstoffen.