24-10-2011 Baetsen schoolt chauffeurs met erkende beroepsopleiding

Baetsen biedt talentvolle medewerkers de unieke mogelijkheid om hun beroep als chauffeur te combineren met de erkende beroepsopleiding Chauffeur Goederenvervoer. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een volwaardig MBO-diploma. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met Transvak en het Da Vinci College ontwikkeld.

Tijdens de opleiding krijgt de chauffeur  met theoretische kennis, maar ook met praktische verwerkingsopdrachten te maken. Op deze manier wordt de leerstof direct toegepast in de praktijk. Een praktijkcoach begeleidt de chauffeur op zijn werkplek tot het uiteindelijke doel, zijn diploma. Het Da Vinci College  ziet  toe op een goed verloop van de praktijkopleiding en ondersteunt waar mogelijk.

Baetsen heeft ambities. Daarom hecht Baetsen erg veel belang aan de kwaliteit en het welzijn van haar medewerkers. Daarnaast stellen de klanten steeds hogere eisen en worden de bedrijfsprocessen steeds complexer. Ook vraagt de wetgeving steeds meer eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Baetsen gaat verder en past zich aan op de veranderende markt. Daarom wordt de in company MBO-opleiding volledig door Baetsen betaald.