20-05-2011 Cradle to cradle met bouwafval

"Cradle to cradle" met bouwafval

 

Bij de Floriade 2012 in de regio Venlo is cradle to cradle een van de belangrijkste principes: “We benutten de omgeving zo veel mogelijk. Door haar intact te laten, deels door haar op een duurzame manier te ontwikkelen”, is op de website www.floriade.nl te lezen.


Diverse bedrijfstakken hebben het cradle-to-cradleprincipe al omarmd en in tastbare projecten omgezet. Mooi voorbeeld is de verwerking van de sloop van de LTS in Valkenswaard. Ontworpen in de jaren 60 en 70 met toepassing van veel onderdelen in beton. Revolutionair in die tijd. Om in 2009 “niet meer van de tijd te zijn” en te worden gesloopt. Maar waar blijf je met zoveel beton? Kun je dit weer verwerken?

 

Bestemming

Die is inmiddels gevonden en wel met de terreinverharding met een grootte van 2,6 hectare. In plaats van primaire bouwgrondstoffen gebruikte de aannemer voor de productie van het benodigde beton 100% granulaat, als product van de verwerking van het bouwafval. Deze verharding vond plaats bij de Baetsen-Groep in Veldhoven. Zij zijn trendsetter in het verwerken van beton wat beschikbaar komt uit sloop afval.

 

Nieuwe markt

Peter Lamers, directeur van Baetsen, licht toe: “Wij lopen voorop en zijn overtuigd van de mogelijkheden van hergebruik. “Alle ‘ins’ en ‘outs’ van de toegepaste secundaire grondstoffen zijn ons bekend. Het betonpuin is vrijgekomen bij het selectief slopen van de voormalige LTS te Valkenswaard. Wij weten ook wie het gebroken heeft en we kennen de specificaties. Kortom: verrassingen zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten. Overigens geeft ons deze ervaring aanleiding om, samen met een aantal betonmortelproducenten, volop met deze ontwikkeling door te gaan. Met het oog op leveringszekerheid hebben wij inmiddels met enkele grote sloopaannemers contracten afgesloten, die ons gezamenlijk 100.000 ton zuiver beton op jaarbasis kunnen garanderen. Op termijn verwachten we op deze manier ook grondstoffen te leveren voor de productie van betonklinkers. Wij creëren op deze manier een nieuwe markt, met nieuwe kansen voor onze groep.”

 

Meteen (her)gebruiken

Door zelf het betongranulaat te gebruiken voor terreinverharding is teken van geloof in de kwaliteit en duurzaamheid. De nieuwe activiteiten omtrent het recycling van bouwafval worden ondergebracht op dit terrein. Hoe de vloer zich in de toekomst zal houden is voor Baetsen geen vraag.

 

De toekomst

Lamers:  “Kwalitatief verschilt deze absoluut niet van een verharding vervaardigd uit primaire bouwgrondstoffen. Economisch en milieutechnisch gezien heeft het toepassen van gerecyclede materialen natuurlijk de voorkeur. Inmiddels hebben wij hiermee veel ervaring opgedaan. Zowel in Limburg als in Noord-Brabant hebben wij diverse wegen en fietspaden aangelegd aan de hand van bestekken die het toepassen van een bepaald percentage gerecycled materiaal voorschrijven. Op basis van al deze projecten durf ik dan ook zonder meer te voorspellen dat het grootschalig toepassen van recyclingbeton de toekomst is. En voor onze organisatie een nieuwe activiteit met veel mogelijkheden in de toekomst. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord!”

Bron: Commercieel Excelleren