29-03-2011 Kleine brand op verwerkingslocatie Son

Kleine brand op verwerkingslocatie Son


Op dinsdagmorgen 29 maart is omstreeks 8.15 uur een kleine brand ontstaan op onze locatie in Son.

De brand was ontstaan in een betonnen opslagvak voor isolatiemateriaal. Door het snel en adequaat handelen van onze eigen medewerkers volgens het calamiteitenplan en doordat de brandweer zeer snel ter plaatse aanwezig was, is de schade beperkt gebleven tot een kleine hoeveelheid isolatiemateriaal.

De brand was omstreeks negen uur onder controle. Ondanks de kleine en korte brand was de hoeveelheid ontstane rook groot, waardoor de indruk gewekt werd bij buitenstaanders dat er sprake was van een grote brand. Dit was niet het geval. De werkzaamheden bij de vestiging in Son zijn gedurende de brand gewoon doorgegaan en de locatie is geopend gebleven voor de normale bedrijfsactiviteiten.

Wederom is bewezen dat het regelmatig oefenen van een calamiteit zijn vruchten afwerpt. De brandweer was vol lof over hoe de brand was aangepakt door onze eigen medewerkers. De brand was daardoor zeer snel onder controle.