13-10-2010 Baetsen actief met Milieu-educatie

Baetsen actief met milieu-educatie

Onlangs heeft Baetsen haar 50-jarig jubileum gevierd. Baetsen streeft naar een afvalloze en schone samenleving. Binnen alle bedrijfsprocessen vindt men dit streven dan ook terug.

Milieu educatieDit kunnen wij echter niet alleen en dus dient een ieder binnen onze samenleving hier zijn steentje aan bij te dragen. Wat is er dan mooier om te beginnen dit probleem van kind af aan mee aan te pakken?! De jeugd heeft tenslotte de toekomst, zij moeten nog het langste gebruik maken van deze aardbol. Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan om een project op te zetten in de vorm van milieu-educatie, om kinderen meer bewust te maken van hun invloed op afval en milieu.

Concreet houdt dit in dat wij tijdens de viering van ons jubileum geld hebben ingezameld om dit milieu-educatieproject uit te kunnen werken. Hierbij hebben wij een bedrag van meer dan € 10.000 weten in te zamelen. Dit bedrag gaan we gebruiken om lesmateriaal te ontwikkelen en in te zetten op basisscholen, om scholieren op een ontspannen manier te informeren over natuur en milieu.Op die manier willen we deze kinderen bewust maken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu voor nu en in de toekomst. Hiermee komen we weer een stapje dichter bij een afvalloze en schone samenleving.

Wij adviseren u om onze website regelmatig te bezoeken om de ontwikkelingen over dit project te kunnen blijven volgen. Tevens willen wij nogmaals onze relaties hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage tijdens ons jubileum waardoor wij dit project mogelijk kunnen maken!