04-06-2012 Baetsen behaalt MVO-certificaat

Op 25 mei 2012 heeft de Baetsen-Groep het certificaat MVO Prestatieladder Niveau 1 ontvangen. BSI Group, een geaccrediteerde certificatie-instelling, heeft in een uitvoerige audit geconstateerd dat de bedrijfsvoering in de diverse divisies voldoet aan de eisen van de certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder is ontwikkeld om inzichtelijk te maken in hoeverre organisaties hun bedrijfsvoering en managementsysteem maatschappelijk verantwoord vormgeven. Deze objectieve certificatienorm is gebaseerd op diverse internationale richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waaronder ISO 26000 (“Guidance on Social Responsibility”), AA1000 (“stakeholdermanagement”), ISO 9001 ("kwaliteitsmanagementsysteem") en GRI (“duurzaamheidsverslaglegging”). BSI Group heeft Baetsen getoetst aan de criteria van de Prestatieladder en vastgesteld dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen voor certificering op Niveau 1.

 

Geen reden om achterover te gaan zitten

De Baetsen-Groep hecht veel waarde aan deze certificering. Robert van Heeswijk, binnen Baetsen verantwoordelijk voor KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu): “Natuurlijk is een certificaat maar een stuk papier, het gaat er uiteindelijk om hoe je het als onderneming in de praktijk doet. En juist in die praktijk zijn we al jaren hard bezig om zo veel mogelijk oog te hebben voor maatschappij en milieu. Als die inspanningen resultaat opleveren is dat prachtig. Het is een bewijs dat je op de goede weg bent. Maar: reden om achterover te gaan zitten hebben we niet. Het kan altijd beter, en met die verbetering gaan we direct aan de slag, we gaan vérder! Dit certificaat is voor ons meer een aanmoediging dan een beloning.”

 

Doel: verder groeien

De wil van Baetsen om verder te groeien sluit aan bij de opzet van de MVO Prestatieladder. De certificaten op Niveau 1 en 2 worden voor 1 jaar afgegeven met het doel door te ontwikkelen naar Niveau 3.
Het behalen van dit MVO-certificaat geeft organisaties het recht het bijbehorende logo te voeren. Van Heeswijk: “Door dit logo te tonen, hopen we ook bij onze zakenrelaties de aandacht voor MVO te vergroten. Door onszelf hier sterk voor te maken willen we niet alleen zelf een verantwoorde partner in business zijn, maar ook anderen inspireren hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen we samen met onze partners verder groeien in aandacht voor milieu en maatschappij.”

 

Bronnen:
http://www.mvoprestatieladder.nl/
http://www.iso26000scan.nl/
http://www.bsigroup.nl/